Statistik


Statistik om Övervikt

Övervikt i världen

1.600.000.000 människor över 15 år gamla i världen är överviktiga. 400.000.000 lider av fetma.
WHO förutspår att denna siffra kommer växa med drygt 40% till år 2015 och då kommer 2.300.000.000 människor vara överviktiga och 700.000.000 kommer lida av fetma. I slutet av denna sida kan du se listan över överviktiga i 194 av världens länder.

Övervikt i EU

Malta är det land i EU med högst andel överviktiga människor. 68,7 % av Maltas befolkning är överviktiga. På plats nummer två kommer Grekland med en andel av överviktiga på 68,5%. Sverige kommer på 17:e plats av 27 EU länder och lägst andel överviktiga har Rumänien och Frankrike på 39,1% samt 40,1%. I slutet på sidan kan du se en lista över alla 27 EU-länder.

  Ranking – Land – %

 1. Malta 68.7
 2. Greece 68.5
 3. United Kingdom 63.8
 4. Germany 60.1
 5. Slovenia 59.8
 6. Finland 58.7
 7. Austria 57.1
 8. Slovakia 56.3
 9. Cyprus 56.2
 10. Bulgaria 54.2
 11. Luxembourg 54.2
 12. Portugal 53.8
 13. Lithuania 53.1
 14. Czech Republic 52.9
 15. Spain 51.8
 16. Hungary 51.6
 17. Sweden 49.7
 18. Poland 47.5
 19. Latvia 47.3
 20. Ireland 46.6
 21. Belgium 46.3
 22. Netherlands 46.0
 23. Denmark 45.8
 24. Italy 45.5
 25. Estonia 42.2
 26. France 40.1
 27. Romania 39.1

Övervikt i Sverige

Andelen av överviktiga i Sverige har ökat under en lång tid, men på senare år verkar det ha planat ut. Under de senaste fem åren har antalet överviktiga legat på en ganska jämn nivå. Dock är denna nivå att anses som en hög nivå ur ett historiskt perspektiv. Under 1990-talet ökade andelen överviktiga som mest i Sverige. Fram till 2004 fortsatte denna ökning, men verkar efter det ha planat ut. Ingen minskning av andelen överviktiga har man sett. Övervikt drabbar fler män än kvinnor. Lite mer än fyra av tio män är överviktiga och strax över en fjärdedel av kvinnorna är överviktiga. I WHOs mätning från 2005 (se lista längst ner på sidan) kan vi se att Sverige ligger på 90:e plats i världen med 49,7% överviktiga.

Övervikt i USA

Mississippi är den delstat i USA som har högst andel överviktiga. 70,2% av Mississippis befolkning är överviktiga. Colorado är den minst överviktiga delstaten med 55,6% överviktiga av den totala populationen. I USA finns en rörelse som kallas Fat acceptance movement. Dess största och viktigaste uppgift är att öka samhällets acceptans för överviktiga och feta.

  Ranking – Land – %

 1. Nauru 94.5
 2. Micronesia, Federated States of 91.1
 3. Cook Islands 90.9
 4. Tonga 90.8
 5. Niue 81.7
 6. Samoa 80.4
 7. Palau 78.4
 8. Kuwait 74.2
 9. United States 74.1
 10. Kiribati 73.6
 11. Dominica 71.0
 12. Barbados 69.7
 13. Argentina 69.4
 14. Egypt 69.4
 15. Malta 68.7
 16. Greece 68.5
 17. New Zealand 68.4
 18. United Arab Emirates 68.3
 19. Mexico 68.1
 20. Trinidad and Tobago 67.9
 21. Australia 67.4
 22. Belarus 66.8
 23. Chile 65.3
 24. Venezuela (Bolivarian Republic of) 65.2
 25. Seychelles 64.6
 26. Bahrain 64.1
 27. Andorra 63.8
 28. United Kingdom 63.8
 29. Saudi Arabia 63.5
 30. Monaco 62.4
 31. Bolivia 62.2
 32. San Marino 62.1
 33. Guatemala 61.2
 34. Mongolia 61.2
 35. Canada 61.1
 36. Qatar 61.0
 37. Uruguay 60.9
 38. Jordan 60.5
 39. Bahamas 60.4
 40. Iceland 60.4
 41. Nicaragua 60.4
 42. Cuba 60.1
 43. Germany 60.1
 44. Brunei Darussalam 59.8
 45. Slovenia 59.8
 46. Peru 59.6
 47. Vanuatu 59.6
 48. Finland 58.7
 49. Jamaica 57.4
 50. Israel 57.3
 51. Saint Lucia 57.3
 52. Austria 57.1
 53. Azerbaijan 57.1
 54. Turkey 56.8
 55. Tuvalu 56.6
 56. Dominican Republic 56.5
 57. Slovakia 56.3
 58. Cyprus 56.2
 59. Saint Kitts and Nevis 56.1
 60. Costa Rica 55.8
 61. Colombia 55.6
 62. Antigua and Barbuda 55.5
 63. Switzerland 55.4
 64. Montenegro 54.9
 65. Serbia 54.9
 66. Serbia and Montenegro (The former state union of) 54.9
 67. Albania 54.8
 68. Fiji 54.8
 69. Bulgaria 54.2
 70. Luxembourg 54.2
 71. Croatia 53.9
 72. Bosnia and Herzegovina 53.8
 73. Portugal 53.8
 74. Armenia 53.3
 75. Grenada 53.3
 76. South Africa 53.3
 77. Iran (Islamic Republic of) 53.2
 78. Libyan Arab Jamahiriya 53.2
 79. Lithuania 53.1
 80. Lebanon 53.0
 81. Czech Republic 52.9
 82. Syrian Arab Republic 52.8
 83. Spain 51.8
 84. Hungary 51.6
 85. Panama 51.4
 86. Tunisia 51.0
 87. Saint Vincent and the Grenadines 50.6
 88. Brazil 50.5
 89. Belize 49.8
 90. Sweden 49.7
 91. Norway 49.1
 92. Russian Federation 49.1
 93. El Salvador 48.7
 94. Lesotho 48.5
 95. Suriname 47.8
 96. Paraguay 47.7
 97. Guyana 47.5
 98. Poland 47.5
 99. Latvia 47.3
 100. The former Yugoslav Republic of Macedonia 47.2
 101. Ecuador 47.1
 102. Turkmenistan 46.8
 103. Ireland 46.6
 104. Belgium 46.3
 105. Marshall Islands 46.2
 106. Netherlands 46.0
 107. Uzbekistan 46.0
 108. Denmark 45.8
 109. Mauritius 45.6
 110. Oman 45.6
 111. Italy 45.5
 112. Iraq 45.4
 113. Georgia 44.8
 114. Ukraine 44.8
 115. Solomon Islands 44.0
 116. Botswana 43.6
 117. Honduras 43.5
 118. Equatorial Guinea 43.0
 119. Morocco 42.9
 120. Dem. Republic of Timor-Leste 42.7
 121. Mauritania 42.5
 122. Estonia 42.2
 123. Republic of Korea 42.0
 124. Swaziland 41.8
 125. Kazakhstan 41.4
 126. Republic of Moldova 41.1
 127. Bhutan 40.9
 128. France 40.1
 129. Cameroon 39.9
 130. Maldives 39.9
 131. Algeria 39.8
 132. Dem. People’s Republic of Korea 39.4
 133. Kyrgyzstan 39.2
 134. Romania 39.1
 135. Lao People’s Democratic Republic 38.9
 136. Cape Verde 38.2
 137. Tajikistan 37.3
 138. Gabon 36.5
 139. Myanmar 36.3
 140. Liberia 35.6
 141. Sierra Leone 33.4
 142. Haiti 32.8
 143. Zimbabwe 32.1
 144. Thailand 31.6
 145. Papua New Guinea 30.2
 146. Malaysia 29.9
 147. Ghana 29.2
 148. China 28.9
 149. Benin 28.5
 150. Comoros 28.0
 151. Angola 27.5
 152. Nigeria 27.1
 153. Yemen 27.0
 154. Senegal 26.4
 155. Philippines 25.2
 156. Djibouti 24.9
 157. Mali 24.1
 158. Togo 24.0
 159. Guinea 23.5
 160. Sudan 23.1
 161. Cote d’Ivoire 22.9
 162. Singapore 22.9
 163. Japan 22.6
 164. Namibia 22.5
 165. Pakistan 22.2
 166. Sao Tome and Principe 21.4
 167. United Republic of Tanzania 21.2
 168. Malawi 19.3
 169. Congo 18.9
 170. Niger 17.6
 171. Madagascar 17.4
 172. Mozambique 17.3
 173. Guinea-Bissau 16.7
 174. Gambia 16.6
 175. Indonesia 16.2
 176. India 16.0
 177. Somalia 15.8
 178. Chad 15.6
 179. Afghanistan 15.1
 180. Uganda 14.8
 181. Kenya 14.3
 182. Burkina Faso 14.1
 183. Rwanda 13.7
 184. Zambia 13.0
 185. Burundi 12.9
 186. Central African Republic 12.9
 187. Cambodia 11.3
 188. Dem. Republic of the Congo 9.1
 189. Nepal 8.4
 190. Sri Lanka 7.4
 191. Vietnam 6.4
 192. Bangladesh 6.1
 193. Ethiopia 5.6
 194. Eritrea 4.4

Statistiken på denna sida bör läsas som kuriosa och inte fakta på grund av att nya mätningar kan ha gjorts efter att denna text har skrivits. Informationen kan också skilja på grund av källa. Informationen är mestadels hämtad från WHO och Folkhälsoinstitutet.