overviktsguiden.se

Välkommen till Överviktsguiden

Syftet med den här webbplatsen är att tillhandahålla information och hjälp till män och kvinnor som lider av övervikt.

Lider du av övervikt? Då är du inte ensam. Det finns 1.600.000.000 överviktiga människor i världen. En miljard sexhundra miljoner.

Definition av Övervikt


Den vanligaste metoden man använder för att mäta övervikt är BMI (Body Mass Index). BMI är ett förhållande mellan vikt och längd. Det mäts genom att man tar sin vikt i kilo dividerat med sin längd i kvadrat. Formeln ser ut så här: kilo/meter². Exempel för en person som väger 100 kilo och är 178 cm lång: 100/(1,78X1,78) = 100/3,1684 = BMI 31,56.

Statistik om Övervikt


1.600.000.000 människor över 15 år gamla i världen är överviktiga. 400.000.000 lider av fetma. Sverige ligger på 90:e plats i världen med 49,7% överviktiga. Malta är det land i EU med högst andel överviktiga människor. Mississippi är den delstat i USA som har högst andel överviktiga.

Historia om Övervikt


På medeltiden, 1600-talet och 1700-talet eftersträvade man att vara överviktig. Man ville uppnå ”det perfekta klotets form” och det var ett tecken på välstånd i samhällen där mat var en bristvara. På 1800-talet började man dock härleda sjukdomar som till exempel hjärtproblem till övervikt.

Kläder för Överviktiga


Kläder för överviktiga kan vara svårt att hitta och debatten pågår om klädtillverkarnas ointresse för att göra kläder i stora storlekar. Trots att ungefär hälften av västvärldens befolkning är överviktiga så kvarstår problemet för överviktiga att hitta kläder.

Länkar om Övervikt


Om du inte hittar den information du söker om övervikt på denna webbplats så hittar du under kategorin Länkar information från externa sidor i ämnet.