Historia

Historia om Övervikt

På medeltiden, 1600-talet och 1700-talet eftersträvade man att vara överviktig. Man ville uppnå ”det perfekta klotets form” och det var ett tecken på välstånd i samhällen där mat var en bristvara. På 1800-talet började man dock härleda sjukdomar som till exempel hjärtproblem till övervikt.

I Grekland uppmärksammades fetma och övervikt för första gången som ett medicinskt fenomen. Hippokrates (460 f.Kr.-370 f.Kr.) skrev ”Korpulens är inte en sjukdom i sig, men förebud för andra”. Korpulens är ett annat ord för fetma och övervikt. Kirurgen Sushruta (400-talet) såg kopplingar mellan övervikt och sjukdomar som diabetes och hjärtproblem. Sushruta förespråkade arbete med kroppen för att bota övervikt och dess följdsjukdomar.

I mänsklighetens historia har människor i mycket stor utsträckning kämpat mot matbrist och svält. Övervikt har därför setts som ett tecken på förmögenhet och framgång. I Europa och östasiatiska civilisationer har övervikt varit mycket vanligt i historien bland högt uppsatta tjänstemän och andra med välstånd i samhället.

Under 1800-talets industriella utveckling ökade både längd och vikt i västvärlden. Under 1900-talet nådde dock populationen sin genetiska maxlängd och vikten börja öka oproportionerligt i förhållande till längd. Detta resulterade i den utveckling av fetma vi sett under detta århundrade. Hjärtsjukdomar var en av de sjukdomar som blev allt vanligare under 1950-talet till följd av den ökade fetman hos befolkningen. Nämnvärt är också att försäkringsbolagen under denna period uppmärksammade kopplingen mellan övervikt, följdsjukdomar och livslängd och ökade premierna för överviktiga.

Det finns kulturer i historien där fetma setts som ett karaktärsfel. I grekisk komedi var feta ofta utsatta för hån och förlöjligande. I kristna tider har mat setts som en inkörsport till synderna lättja och lust. I modern tid i västvärldens kulturer anses övervikt oattraktivt och ofta associerats med negativa stereotyper. Överviktiga i alla åldrar utsätts för mobbning och utfrysning på arbetsplatser.

I vissa delar av Afrika ses övervikt fortfarande som ett tecken på framgång och förmögenhet.