Definition

Definition av Övervikt

BMI (Body Mass Index)

Den vanligaste metoden man använder för att mäta övervikt är BMI (Body Mass Index). BMI är ett förhållande mellan vikt och längd. Det mäts genom att man tar sin vikt i kilo dividerat med sin längd i kvadrat. Formeln ser ut så här: kilo/meter². Exempel för en person som väger 100 kilo och är 178 cm lång: 100/(1,78X1,78) = 100/3,1684 = BMI 31,56.
BMI används av både WHO (World Health Organization) och FHI (Statens Folkhälsoinstitut) i sina statistiska uträkningar av övervikt.

Skalan för BMI är enligt följande:

BMI <18,5 = Undervikt

BMI 18,5-25 = Normalvikt

BMI 25-30 = Övervikt

BMI >30 = Fetma

BVI (Body Volume Index)

BVI är en datoriserad metod för att mäta övervikt, till skillnad från BMI som är en manuell metod. BVI mäts med en 3D programvara som skapar en 3D bild av en person. Från denna bild använder man inte bara informationen om vikt och längd utan man tar också i beaktning vad personen har för form och var fettet sitter på kroppen. Den här tekniken lägger stor vikt vid just bukfetma då det på senare år bevisats att bukfetma löper en större hälsorisk.

Vägning

Den minst tillförlitliga metoden är vägning där man endast tar personens kroppsvikt i beaktning i förhållande till vad som anses vara normalt. Metoden tar inte hänsyn till personens längd, kroppstyp eller muskelmassa.

Kalippermetoden

Med Kalippermetoden mäter man hur tjockt hud och fettlager man har på några ställen på kroppen. Man använder instrumentet Kalipp för att mäta mängden fett på kroppen. Kalippen ser ut som en klämma eller skjutmått. Vanligast är att mäta överarmar, lår och mage där man då sätter fettet mellan klämmans två olika delar. Värdena förs sedan in i en tabell för att ta fram mängden kroppsfett i förhållande till kroppsvikt. Metoden är svår att använda och man måste ha mycket erfarenhet av den för att få fram tillförlitliga svar.

Bioimpedans

Bioimpedans är en metod att mäta andelen kroppsfett genom att man skickar svag ström genom kroppen och mäter det motstånd den får. Fett och muskler leder ström olika bra och på det sättet kan man då ta reda på andel kroppsfett i kroppen i förhållande till muskelmassa. Metoden fungerar bäst om man mäter så lång sträcka som möjligt i kroppen. Till exempel från höger hand till vänster fot. Det finns apparater för hemmabruk som oftast mäter endast halva kroppen, fot till fot eller hand till hand, men de ger en fingervisning om andelen kroppsfett. Metoden är olämplig för gravida kvinnor och människor med pacemaker.

DEXA (Dual Energy X-ray absorptiometry)

DEXA även kallad helkroppsröntgen mäter andelen kroppsfett genom att kroppen röntgas med två röntgenstrålar med olika energinivåer. Röntgenstrålarna mäter densitet av olika vävnader i kroppen. Efter detta byggs en modell i vilken man kan se vad som är fett och vad som inte är fett. Metoden är mycket tillförlitlig, men kräver dyr medicinsk utrustning och erfaren personal för att användas på rätt sätt.

Hydrostatisk vägning

Med denna metod sänks kroppen ner i en tank med vatten och sedan mäter man densiteten av kroppen och kan vidare uppskatta andelen fett och muskler. Man uppskattar också benstommens vikt för att räkna av från formeln.